Хүний нөөц
Урбан Линк ХХК
“Урбан сервис” ХХК нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа НЭЭЛТТЭЙ бодлого баримталдаг бөгөөд, ямагт шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо бид таатай байдаг.
Манайд хэрхэн нэгдэх вэ?
1.
Онлайн анкет бөглөх
2.
Анкетын сонгон шалгаруулалт
3.
Ярилцлага
4.
Дагалдах
5.
Ажилд орох
Тогтмол авах ажлын байр
Үйлчлэгч
Жолооч
Борлуулалтын менежер
Бидэнтэй холбогдох
© Copyright 2023Urban Servicedeveloped bySteppe Link