Хүний нөөц
Урбан Линк ХХК
“Урбан сервис” ХХК нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа НЭЭЛТТЭЙ бодлого баримталдаг бөгөөд, ямагт шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо бид таатай байдаг.
Манайд хэрхэн нэгдэх вэ?
Бидэнтэй холбогдох
© Copyright 2024Urban Servicedeveloped bySteppe Link