Түрээслэх
Түгээмэл асуултууд
  • Тийм. Түрээслэгч Та 1 сарын түрээсийн төлбөртэй тэнцүү хэмжээний мөнгийг барьцаанд байршуулах ба түрээсийн гэрээ дууссаны дараа байраа хүлээлгэж өгөн барьцаа төлбөрийг буцаан авна. Барьцаа төлбөрийн хэмжээ голдуу 1-3 сарын түрээсийн төлбөртэй тэнцүү байдаг ба энэ нь түрээсийн төлбөр болон ашиглалтын зардал төлөхгүй байх эрсдэлээс хамгаалах зорилготой.
  • Машины зогсоол нь УБ хотын машинтай хүн бүрийн толгойны өвчин байдаг. Харин түрээслэгч Та дулааны улиралд машины зогсоолд санаа зовохгүй байж болно. Учир нь манай түрээсийн байрны гадна машины зогсоол ихтэй. Хэрэв Та хүсвэл хүйтний улиралд авто машины дулаан зогсоол түрээслэх боломжтой.
  • Юм болгоны үнэ өдрөөс өдөрт нэмэгдэж буй өнөө үед түрээслэгч Та түрээсийн үнэд санаа зовохгүй байж болно. Яагаад гэвэл Таны хийсэн түрээсийн гэрээний үнэ нэг жилийн хугацаанд нэмэгдэхгүй.
Захиалга хийх
© Copyright 2022Urban Linkdeveloped bySteppe Link